Hoppa till sidans innehåll

Kallinge SK - Fotboll

Uppdaterad information & skärpta råd angående Covid 19 

Uppdaterad 210206 med text från SvFF

IdrottsaktiviteterFolkhälsomyndigheten har den 18 december 2020 rekommenderat kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, länsmuseer och öppna förskolor. Rekommendationen gäller inte yrkesmässig idrott3. Myndigheten har vidare den 22 december förtydligat att träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur Svenska Fotbollförbundet smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs.Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därefter ändrat rekommendationen till kommuner och regionerpå så sätt att barn och unga (födda 2002 och senare) framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus, och angett att ovan rekommendationer i övrigt kvarstår fram t.o.m. den 21 februari 2021. Fortfarande bör Folkhälsomyndighetens övriga grundläggande råd ochrekommendationer följas. SvFF uppmanar alla inom svensk fotboll att hålla sig informerad om, och följa, vad som beslutas i sin kommun och region. I den mån det är möjligt att bedriva fotbollsverksamhet – givet situationen i berörd region och kommun – gäller de riktlinjer som anges nedan.Folkhälsomyndigheten har meddelat nationella föreskrifter och allmänna råd. För idrotten finns allmänna råd riktade till såväl enskilda (personligt ansvar) som verksamheter.När det gäller det personliga ansvaret anges i myndighetens allmänna råd att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Var och en bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör dehålla avstånd till varandra,

inte dela utrustning med varandra,

när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,

undvika gemensamma omklädningsrum,

resa till och från aktiviteten individuellt, och

utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller enligt Folkhälsomyndigheten inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

När det gäller varje verksamhets ansvar anges att föreningar som bedriver idrott bör

när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, samt

avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

I Folkhälsomyndighetens föreskrift anges att de allmänna råden gäller t.o.m. den 30 juni 2021, men myndigheten kommer att löpande utvärdera situationen och besluta om ändring så snart det är motiverat.Nedan redogör vi för hur de allmänna råden bör tillämpas inom svensk fotboll.

Den 10 januari 2021 trädde en ny Covid-19-lag, samt därunder av regeringen respektive Folkhälso-myndigheten beslutade förordningar och föreskrifter, i kraft. Regelverket innebär bl.a. att den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en sportanläggning ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt, utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, och se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Om en fotbollsförening driver en inomhusanläggning är föreningen juridiskt ansvarig för att följa detta regelverk, och föreningar, lag och individer ska även annars se till att iakkta gällande besökarbegränsningar och övriga anvisningar.

Se mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

KSK nytt

2021-01-14
 
2020-12-14
 
2020-12-14
 
Nyhet från Herr senior
2020-11-01
 
Nyhet från Herr senior
2020-10-12
Under söndagen spelade vi första kvalmatchen mot seriekollegan FK Sölvesborg United och i en tät, tuff och dramatisk match förlorade vi knappt och mycket surt med 1-2.
 

KSK Logga

stadium

logo

 

adidas

 

blobid1.gif

 Svensk Fastighetsförmedling cup

 

 

 


 

 

 

Postadress:
Kallinge SK - Fotboll
Box 2030
37202 Kallinge

Besöksadress:
Jernvallsgatan 7
37250 Kallinge

Kontakt:
Tel: 0707395983
E-post: kallinge.sk@hotmail....

Se all info